Verslag New Wars

doorSIB Webredactie

Verslag New Wars

Op maandag 15 september, de eerste dag van de introductieweek, organiseerde SIB-Amsterdam een lezing over het concept New Wars in relatie met het gewapende conflict in Syrië. Dankzij het uitgebreide promotiewerk van de vereniging en de actualiteit van het onderwerp zat de CREA Theaterzaal nagenoeg vol.

Bertjan Verbeek, prof. dr. aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialist op het gebied van internationale betrekkingen, leidde de avond in middels een uitgebreide uiteenzetting van de aspecten van het begrip ‘nieuwe oorlog’. Ook plaatste hij hierbij enkele kritische kanttekeningen, waarmee hij de toeschouwer een handig raamwerk gaf om de oorlog in Syrië op conceptueel niveau beter te begrijpen.

Jan Jaap van Oosterzee, de tweede spreker van de avond, vertegenwoordigde de organisatie PAX als Senior Advisor van het Public Affairs Middle East Department. Het was zeer interessant om te horen hoe een internationaal actieve NGO als PAX omgaat met de moeilijk werkbare situatie in Syrië en op welke wijze ze de vreedzame krachten binnen de civil society van Syrië ondersteunt.

De derde en laatste spreker was Hans Jaap Melissen. Vanwege zijn uitgebreide ervaring als freelance journalist in meerdere conflictgebieden, waaronder Syrië, was het mogelijk om een meer lokaal perspectief te krijgen. Waar het voor organisaties als PAX al snel te gevaarlijk werd om naar Syrië af te reizen, is dit Hans Jaap Melissen nog wel recentelijk gelukt.

Het publiek kon met een dubbel gevoel naar huis terugkeren: enerzijds in de wetenschap dat dit een veelzijdige en informatieve lezing was, anderzijds in de wetenschap dat niemand kan voorspellen wanneer deze complexe oorlog, een van de meest verwoestende van de eenentwintigste eeuw, zijn einde zal kennen.

Over de auteur

SIB Webredactie administrator