Verslag The Hague Institute

doorSIB Webredactie

Verslag The Hague Institute

Op dinsdag 16 september hebben we The Hague Institute of Global Justice (THIGJ) bezocht in het kader van onze introductieweek met als onderwerp ‘New wars’. Bij THIGJ Hebben wij het voornamelijk gehad over de rol van het internet en de zogenaamde ‘cyber wars’. Wij werden om 15.30 ontvangen door Mevr. Sash Jayawardane (Researcher) en Dr. Joris Larik (Senior Researcher, Global Governance) en hebben een interactieve bespreking over een aantal cyber-gerelateerde zaken gehouden.

De middag begon met een introductie over The Hague Institute of Global Justice, wat zij voornamelijk doen, hoe zij zijn ontstaan e.d. Daaropvolgend werd ons gevraagd om onszelf te introduceren en te vertellen wat wij studeren. Gerelateerd aan onze achtergrond, in de meeste gevallen gericht op politieke wetenschap, recht en internationale betrekkingen, gingen de twee sprekers verder in op de relatie tussen global governance en ons vakgebied. Onder global governance, legde mevr. Jayawardane uit, valt dan ook het onderwerp cyber ‘wars’. Mevr. Jayawardane vertelde over de link tussen THIGJ en dit onderwerp en daaruit werd duidelijk dat THIGJ zich voornamelijk bezighoudt met het onderzoeken van mogelijke opties om te includeren in de ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties, volgend op de ‘millennium development goals’. Zij doen dit door veldonderzoek te verrichten, door voornamelijk met experts op het gebied van zowel global governance als information technology te spreken en door het bezoeken van onderwerpsgerelateerde conferenties.

Al gauw begon de tweede spreker, dr. Larik, ons te vertellen over de drie hoofdonderwerpen in cyber-gerelateerde zaken: cyber warfare, cyber security en cyber terrorism. Het was enorm interessant om hier meer inzicht op te verkrijgen en vervolgens de vragen opgelegd te krijgen over hoe het vanuit ons perspectief ervaren wordt en of wij zelfs eventuele oplossingen hebben voor zaken waar allerlei globale partijen, zowel staten als de private sector, zich mee bezig houden. Het bleek echter wel een heel erg lastig onderwerp te zijn om gauw een suggestie voor te bedenken. Dit bleek voornamelijk toen de vraag werd gesteld wie er volgens ons de directie over het internet zou moeten organiseren en in handen zou moeten hebben.

Om 17.00 uur hebben we de activiteit afgerond, met zeer veel interessante vraagstukken die we meenamen naar huis. De twee sprekers informeerden over hun publiekelijke conferenties waar ze geen registratiekosten in rekening brengen en over eventuele kansen voor stages bij THIGJ. Voor meer informatie hierover wordt verzocht de website in de gaten te houden: thehagueinstituteforglobaljustice.org

Over de auteur

SIB Webredactie administrator