Tag archief Excursie

doorSIB Web redactie

Excursie: Amsterdams Verzetsmuseum

[This event will be in Dutch / Dit evenement is in het Nederlands]

Op dinsdag 21 maart organiseert de CEA een excursie naar het Amsterdams Verzetsmuseum. Het museum vertelt het verhaal van vervolging, collaboratie en verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens deze excursie krijgen wij een rondleiding door de vaste tentoonstelling die betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor gewone burgers in Nederland. Bijvoorbeeld de vraag waarvoor mensen kwamen te staan, of ze moesten verzetten, meedoen of zich aanpassen aan de nieuwe situatie, wordt hierin meegenomen.

De rondleiding is helemaal op kosten van SIB, geef je daarom snel op via deze link: https://goo.gl/forms/u856qqR9rBir2IEr2. Inschrijven kan tot en met 14 maart!

Wij verzamelen om 15:15 uur bij het museum. Hopelijk tot de 21e!

doorSIB Web redactie

Excursie: Nationaal Militair Museum

[Dit evenement is in het Nederlands / This event is in Dutch]

In de SIB-Lentethemaweek ‘NAVO in Europa’ organiseert de Commissie Externe Activiteiten (CEA) een excursie naar het Nationaal Militair Museum in Soest.

Op vrijdag 10 februari brengen wij een bezoek aan het defensiemuseum. Tijdens deze excursie zullen wij ‘de wereld van de krijgsmacht’ ontdekken. Om 13:30 uur start een rondleiding waarin de kopstukken van het museum worden toegelicht, geheel verzorgd op kosten van SIB. De rondleiding duurt ongeveer één uur waarna er nog tijd is voor ons om op eigen houtje het museum te verkennen.

Let op! Er kunnen ongeveer 15 deelnemers mee naar deze excursie*.
Opgeven kan tot donderdag 9 februari via: https://goo.gl/forms/qTBL4CTJAb7n4x6V2

*Dit evenement is open voor niet-leden. SIB-leden krijgen echter voorrang bij een te groot aantal deelnemers.

Voor meer evenementen in onze Lentethemaweek klik hier.

doorSIB Web redactie

Lentethemaweek: NAVO in Europa

[English follows Dutch]

In de week van 6 tot en met 10 februari 2017 is het zover: SIB-Amsterdam, of de “Dutch United Nations Student Association” (DUNSA), organiseert een themaweek met tal van activiteiten met het thema “NAVO in Europa”! De volgende activiteiten staan op het programma:

Maandag 6 februari: Lecture: NAVO in Europe
Woensdag 8 februari: Turks eten met de CSA
Woensdag 8 februari: Borrel in Café Havelaar
Vrijdag 10 februari: Excursie naar het Nationaal Militair Museum

Klik hier voor een overzicht van het programma.

Sinds 1949 streeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) ernaar om wereldwijd stabiliteit te waarborgen. In het verleden heeft de NAVO ten doel gehad de veiligheid van Europa en de Verenigde Staten te garanderen tegen de communistische dreiging, uit met name de Sovjet-Unie, door diplomatieke- en militaire middelen in te zetten. Vandaag de dag staat de NAVO voor nieuwe geopolitieke uitdagingen: welk tegenwicht moet het bieden tegen de Russische dreiging in het oosten van Europa? Aan de andere kant van de oceaan heeft Donald Trump een zeer cynische blik ten opzichte van de NAVO-lidmaatschap van de Europese staten. Welke consequenties heeft het nieuwe presidentschap van Donald Trump in de VS voor de samenwerking tussen de EU en de VS? Op 8 en 9 juli 2016 was er een NAVO-top in Warschau waarin de relatie tussen de NAVO en de EU is versterkt middels een bindende overeenkomst. Hoe gaat de multilaterale samenwerking tussen de EU en de NAVO er de komende jaren uitzien?

Kom naar onze activiteiten in de themaweek voor inhoud én gezelligheid!


From February 6th until February 10th SIB-Amsterdam, or: “Dutch United Nations Student Association (DUNSA)”, organises a Spring Theme Week around the theme: NATO in Europe. The program of this week is as follows:

Monday February 6th: Lecture: NATO in Europe
Wednesday February 8th: Turkish dinner with the CSA
Wednesday February 8th: Drinks at Café Havelaar
Friday February 10th: Excursion: National Military Museum (this event is in Dutch)

Since 1949, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) strives for global stability. In the past, NATO aimed to guarantee the safety of Europe and the United States against the communist threat from mainly the Soviet Union. They did so by using diplomatic and military resources.
Today, NATO faces new geopolitical challenges: which counterbalance should we offer against the Russian threat in the east of Europe? Which consequences will the new presidency of Donald Trump have for the cooperation between the EU and the US? How will the multilateral cooperation between the EU and NATO develop in the coming years?

Join our activities this week for a combination of content and fun!