SIB-Amsterdam zoekt nieuwe Penningmeester voor bestuur 2017-2018!

doorSIB Web redactie

SIB-Amsterdam zoekt nieuwe Penningmeester voor bestuur 2017-2018!

Lijkt het jou leuk om bestuurservaring op te doen in een vereniging die inhoud combineert met gezelligheid? Wil jij leren werken in een hecht team, kun je verantwoordelijkheden aan en heb je affiniteit met financiën?

Twijfel niet en solliciteer voor 6 juni 23:59! Stuur je CV en motivatie naar: sollicitatie@sibamsterdam.nl. Open sollicitaties zijn ook welkom.
De gesprekken zullen snel na de deadline plaatsvinden. Mocht je vragen hebben over de vacature, gebruik dan hetzelfde mailadres.

Wat is SIB-Amsterdam?

De Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB)- Amsterdam is een studentenvereniging met een focus op politieke, culturele en sociale onderwerpen die een internationaal aspect hebben. We zijn een actieve vereniging met ongeveer 150 leden die openstaat voor alle studenten. We organiseren onder meer lezingen, debatten, workshops, excursies, reizen en feesten en er is iedere week een borrel. Kijk voor meer informatie en een overzicht van onze activiteiten op onze website, www.sibamsterdam.nl.

SIB-Amsterdam:

 • Is door de Verenigde Naties erkend als officiële VN-studentenvereniging. De Engelse naam van de SIB-Amsterdam is dan ook Dutch United Nations Student Association Amsterdam (DUNSA).
 • Heeft zusterverenigingen in Groningen, Leiden en Utrecht.
 • Heeft een lange en rijke geschiedenis. SIB bestaat in haar huidige vorm sinds 1980, maar heeft een verleden dat teruggaat tot 1947.
 • Heeft in de afgelopen jaren grote namen als Frans Timmermans, Frits Bolkestein, Kader
  Abdolah en Maarten van Rossem tijdens onze activiteiten te gast gehad.
 • Is in de afgelopen jaren op reis geweest naar onder meer Zuid-Afrika, Israël; Jordanië, Georgië, Azerbeidzjan, Cyprus, de Verenigde Staten en China. Tevens organiseren we regelmatig kortere reizen en zijn we naar onder andere Edinburgh, Brussel, Berlijn, Lissabon & Porto en Marrakech geweest.
 • Is dé studentenvereniging die inhoud combineert met gezelligheid!

Wat doet het bestuur van SIB-Amsterdam?

Het bestuur van SIB-Amsterdam werkt parttime, zodat je als bestuurslid in een week gemiddeld 24 uur zal besteden aan je bestuurstaken. Als bestuurslid ben je aanwezig bij de verschillende activiteiten en borrels. Je vergadert wekelijks met je bestuursgenoten over het reilen en zeilen van de vereniging, Met een goede planning is het niettemin mogelijk om het merendeel van je studiepunten te halen in je bestuursjaar.

Je bent in eerste plaats algemeen bestuurslid en in tweede plaats vervul je een specifieke functie. De specifieke taken per bestuursfunctie staan hieronder globaal beschreven. Naast deze taken is er ook ruimte om je bezig te houden met taken die niet direct onder de functiebeschrijving vallen maar waar je affiniteit mee hebt.

Functieomschrijvingen:

Voorzitter:

 • De vereniging naar buiten toe profileren.
 • Coördineren van bestuurswerkzaamheden.
 • Voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.
 • Intern functioneren van het bestuur zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.
 • Tussenpersoon tussen de Raad van Advies (RvA) en het bestuur
 • De landelijke vertegenwoordiging binnen SIB-Nederland.
 • Algemeen bestuurslid NGIZ-Nederland, contactpersoon Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN).
 • Verantwoordelijk voor het reünistenbeleid.

Secretaris:

 • Contact vanuit bestuur met leden en reünisten.
 • Beheren van de administratie.
 • Onderhouden van het leden- en reünistenbestand.
 • Het versturen van de wekelijkse SIB-mail.
 • Onderhouden van de Facebookpagina.
 • Onderhouden van de website.
 • Algemeen (mail)contact met geïnteresseerden.
 • Notuleren op bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Penningmeester:

 • Administratie van financiële gegevens.
 • De begroting bewaken; zorgen voor financiële stabiliteit.
 • Financieel verslag uitbrengen aan het bestuur, de Kascommissie en tijdens Algemene Leden Vergaderingen (ALV).
 • Het doen van transacties namens SIB-Amsterdam en het innen van contributie bij leden.
 • Commissies ondersteunen bij hun financiën.
 • Verantwoordelijk voor het maken van realisaties voor grote evenementen.

Commissaris Intern:

 • Coördineren en begeleiden van de commissies en genootschappen.
 • Het coördineren van de bestuursagenda en de commissiejaarplanning.
 • Verhogen van de interesse voor en de betrokkenheid van de leden bij de commissies en
  genootschappen.
 • Verantwoordelijk voor de in- en uitstroom van commissies.
 • Voorzien in communicatie tussen de commissies/genootschappen en het bestuur.
 • Voorbereiden en het voorzitten van de commissievoorzittersvergaderingen (CVV) en de
  genootschapsvoorzittersvergaderingen (GVV).
 • Het coördineren en ondersteunen van nieuwe initiatieven vanuit de leden.

Commissaris Extern en Promotie:

Extern:

 • Het bestuur en de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigen onder de studenten- en
  studieverenigingen, zoals in de vergaderingen van de AkvV en de ASVA.
 • Het leggen en onderhouden van contact met externe partners op organisatorisch vlak, zoals de UvA en CREA, en met studenten- en studieverenigingen zoals ISN, SV Cyclades en AEGEE.
 • Hoofdverantwoordelijk voor acquisitietaken binnen het bestuur zoals het werven en onderhouden van contact met sponsors.
 • Het zoeken naar en het doen van subsidie- en fondsenaanvragen voor activiteiten van de
  vereniging.

Promotie:

  • Het promoten en ‘op de kaart zetten’ van SIB-Amsterdam onder studenten en studenten-
   organisaties door het ontwikkelen en uitwerking van promotiebeleid, ook via sociale media,
   en het coördineren van de uitvoering ervan.
  • Het coördineren en ondersteunen van commissies bij de promotie van de SIB-activiteiten.
  • Coördineren van de SIB-introductieweken.
  • Beheer van de Twitter-pagina.

Commissaris Inhoudelijke Betrekkingen:

  • Verkennen en uitdiepen van contacten in het veld van Internationale Betrekkingen.
  • Op innovatieve wijze het inhoudelijke aspect van de vereniging uitdiepen, met als doel dat de vereniging voor leden uit verschillende studierichtingen en -fasen aantrekkelijk is.
  • Ondersteunen en initiëren van grote evenementen.
  • Contact onderhouden met inhoudelijke partners zoals NGIZ-Amsterdam (bijv. IB-café), the Hague Institute for Global Justice, Tertium en Clingendael.
  • Het bijhouden van het sprekersbestand.
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van ‘Vrienden van SIB’.
  • Beheer van de LinkedIn-pagina.
  • In samenwerking met de CEA en CIA aan de jaaragenda werken. Gedurende het jaar
   meedenken met deze commissies over de inhoud en thematiek van de activiteiten.

Over de auteur

SIB Web redactie administrator