Geschiedenis van SIB

De geschiedenis van SIB begint op 30 november 1947. Op deze datum wordt de Nederlandse Studentenvereniging voor Federale Wereldregering opgericht. De naam heeft de vereniging te danken aan de destijds levende veronderstelling dat, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog, een wereldregering de enigde oplossing zou zijn voor een stabiele en langdurige vrede. In 1948 kwam men echter al tot de conclusie dat een dergelijk wereldregering niet te realiseren is en dat er eerst op kleinere schaal vrede gesticht en gehandhaaft moeten worden. Een Europees samenwerkingsverband en de Verenigde Naties zouden in de toekomst de vrede moeten waarborgen. De naam veranderde in de Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde. Datzelfde jaar sloot de vereniging zich aan bij de International Studenten Movement for the United Nations (ISMUN). Onze internationale naam, Dutch United Nations Student Association (DUNSA) en het VN embleem in ons logo refereert daar nog altijd aan.

In 1962 besluit de vereniging opnieuw haar naam te wijzigen, omdat bleek, met name door de Koude Oorlog, dat de doelstellingen van NSW niet meer te realiseren waren. Onder de huidige naam, Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB), veranderde de voornaamste doelstelling nu in het interesseren van leden voor internationale betrekkingen. De vereniging groeide sterk en spliste zich in verschillende subvereniging in studentensteden over het gehele land, waarvan één in Amsterdam.

SIB Steden

SIB-Amsterdam heeft drie zusterverenigingen in andere steden in Nederland. SIB heeft verenigingen in Amsterdam, Leiden, Groningen en Utrecht. Deze steden zijn deel van de koepelorganisatie SIB-Nederland. De SIB steden zetten zich in om internationale bewustwordingen bij studenten uit alle richtingen te versterken. Door middel van het organiseren van lezingen, masterclasses, simulaties, excursies en reizen naar het buitenland proberen wij dit doel te verwezelijken.

SIB is politiek neutraal en hangt geen ideologische visie aan. SIB onderschrijft daarentegen wel het Handvest van de Verenigde Naties. De voorzitters van de vier steden hebben eens in de zes weken een vergadering, waar ze van ideëen wisselen en zaken bespreken die van invloed zijn op alle steden. Op de website van SIB-Nederland kun je hier meer informatie over vinden.

 

Groningen
SIB-Groningen
Postbus 1287

9701 BG Groningen
tel: 050-3634674
info@sib-groningen.nl

Leiden

 

 

 

SIB-Leiden
Postbus 439

2300 AK Leiden
Tel: 071-527 7559
bestuur@sibleiden.nl

 

Utrecht

 

SIB-Utrecht
Achter Sint Pieter 25 k. 101

3512 HR Utrecht
tel: 030-2532884

info@sib-utrecht.nl