Genootschappen

Genootschappen worden gevormd door leden die een bepaalde interesse met elkaar gemeen hebben. Genootschappen organiseren activiteiten voor hun leden die gerelateerd zijn aan hun eigen “thema”. Twee keer per jaar organiseren verschillende genootschappen open activiteiten voor alle SIB leden, ongeacht of ze lid zijn van dat bepaalde genootschap.

Op dit moment hebben we vijf verschillende genootschappen, genaamd Bibendum Est, Panem et Circenses en the Ladies and Gents of Dionysus. Als je een passie hebt voor bier, ervan houdt om te koken of je het leuk vindt om (bord)spellen te spelen, twijfel dan niet en wordt lid van een van SIB’s genooschappen. Als geen van deze genootschappen jou interessant klinkt en je hebt een origineel idee om een eigen genootschap op te richten, dan moedigen wij jou van harte aan. Indien je meer wilt weten, stuur dan een mail naar onze commissaris Interne Betrekkingen.