Bestuur 2017-2018

v.l.n.r. Merle Eken, Liora Rosenberg, Reinout Stap & Sahar Afzal

 

Bestuursleden

Sahar Afzal

Sahar Afzal

Voorzitter

Sahar is de voorzitter van SIB-Amsterdam | DUNSA. Als voorzitter is het Sahar’s hoofdverantwoordelijkheid om de vereniging draaiende te houden. Sahar overziet alle activiteiten en zorgt ervoor dat alles goed loopt. Ze zit daarnaast de wekelijkse bestuursvergaderingen voor en heeft contact met de Raad van Advies. Ook zit Sahar natuurlijk de Algemene ledenvergadering voor, waarbij de leden de mogelijkheid hebben om het bestuur vragen te stellen. Tot slot vertegenwoordigt Sahar SIB-Amsterdam bij vergaderingen van SIB-Nederland, waar alle SIB steden elkaar ontmoeten en elkaar op de hoogte houden van hun activiteiten.

Sahar studeert momenteel International Relations and Politics bij University College Amsterdam.


president@sibamsterdam.nl 06 83 97 39 60 Sahar Afzal Sahar Afzal
Liora Rosenberg

Liora Rosenberg

Secretaris

Liora is de eerste persoon die contact met je opneemt als je lid wordt van SIB. Daarnaast houdt ze de ledenadministratie bij en is ze verantwoordelijk voor de weeklijkse nieuwsbrief. Ook is het Liora’s taak om alle vergaderingen van het bestuur vast te leggen en natuurlijk die van de Algemene ledenvergadering.
Kort gezegd is ze verantwoordelijk voor een duidelijk en fijn contact met alle leden van SIB-Amsterdam en natuurlijk zij die geïnteresseerd zijn.

Op dit moment studeert Liora Internationale betrekkingen en organisaties op Universiteit Leiden.


secretary@sibamsterdam.nl 06 46 52 93 66 Liora Rosenberg Liora Rosenberg
Reinout Stap

Reinout Stap

Penningmeester

Als penningmeester is Reinout’s hoofdverantwoordelijkheid het bewaken en beheren van de financiën van SIB. Hij is dan ook verantwoordelijk voor hebben van een financieel overzicht; financiering: fondsenwerving en verkoop; financiële rapportage, boekhouding en contact met de bank.
In zijn rol als Vicevoorzitter moet Reinout voorbereid zijn om de taken van de voorzitter uit te oefenen indien zij niet de mogelijkheid is om deze uit te voeren. Om dat te kunnen doen, woont hij gedurende het jaar onder andere verschillende vergaderingen van SIB-Nederland bij.

Reinout heeft een Bachelor Rechten en studeert momenteel Internationaal Publieksrecht aan de Universiteit van Amsterdam.


treasurer@sibamsterdam.nl 06 14 55 07 86 Reinout Stap Reinout Stap
Merle Eken

Merle Eken

Commissaris Extern

Merle is, als commissaris Externe betrekkingen en Promotie, hoofdverantwoordelijk voor het promoten van SIB-Amsterdam te promoten, zowel online als offline. Om dat te doen is ze de beheerder van alle social media van de vereniging, zorgt ze dat de website up-to-date is en zorgt ze voor de beeldvoering. Daarnaast is Merle verantwoordelijk voor het onderhouden en aanwenden van nieuwe partnerschappen met interessante instituten en bedrijven, tezamen met Reinout, de penningmeester.
Ook houdt Merle toezicht op alle commissies van de vereniging. Ze zorgt ervoor dat de commissies gevuld zijn en goed functioneren. Dit houdt in dat de commissies interessant inhoudelijke, externe en sociale activitieiten organiseren, maar ook coole reizen en dat ons online magazine “The Treaty” wordt gepubliceerd.

Merle studeert Rechten aan de Universiteit van de Amsterdam.


external@sibamsterdam.nl 06 34 61 96 62 Merle Eken Merle Eken